Materská škola, Bratská ul. č. 9, Banská Štiavnica